Društvo Freya pri svojem delu sledi načelu zmanjševanja škode.

 

Koncept zmanjševanja škode na področju prostitucije izhaja iz dejstva, da je prostitucija pojav, ki je bil v družbi prisoten v zgodovini in ostaja prisoten tudi danes. Delo društva je zato namenjeno predvsem spolnim delavkam in delavcem v času njihovega aktivnega delovanja.

Preko različnih aktivnosti se društvo usmerja v odpravljanje škode, ki nastane kot posledica ukvarjanja s prostitucijo. Škodljive posledice so lahko povezane z različnimi oblikami nasilja in izkoriščanja, kršenjem pravic, diskriminacijo, uporabo drog, duševnim zdravjem, pravnimi zapleti, lahko pa tudi z neprimernim odnosom med spolno delavko ali spolnim delavcem ter stranko in podobno.


Cilj zmanjševanja škode na področju prostitucije je na eni strani preprečevanje nastajanja nove škode oziroma zmanjševanje verjetnosti, da bi se ta škoda zgodila. Ta cilj bomo v društvu Freya uresničevale predvsem skozi preventivne dejavnosti, kot sta ozaveščanje in informiranje različnih akterjev, vpletenih v področje prostitucije. Na drugi strani pa je naš cilj odpravljanje škode, ki je že povzročena. To bomo zmanjševale v anonimnem, varnem okolju preko psihosocialne podpore, opolnomočenja in ostalih oblik pomoči.