Namen društva Freya je zmanjševanje škode na področju prostitucije ter nudenje podpore in pomoči spolnim delavkam in delavcem v času njihovega aktivnega delovanja.

 

Vizija društva je ustvariti varen prostor za spolne delavke in delavce, v katerem jim bo na voljo informiranje, psihosocialna podpora in druge oblike pomoči.

Programe bomo oblikovale glede na trenutne potrebe uporabnic in uporabnikov ter se z namenom celostne obravnave povezovale z različnimi vladnimi in nevladnimi socialnovarstvenimi organizacijami.